Akdeniz Üniversitesi

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Yüksek Lisans Programı

 

Programa Kabul Şartları      :  Beden Eğitimi ve Spor Alanında lisans eğitimi almış, Eğitim Bilimleri,  Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri,  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunları ile Yüksekokul Müdürlüğü’nce uygun
görülen dört yıllık yüksekokul veya fakülte lisans mezunları kabul edilir.

 

Gerekli Kredi Miktarı           : 60 AKTS Ders + 60 AKTS Tez çalışması olmak üzere en az 120 AKTS kredisi (En az
21 Ulusal kredi, 7 adet ders ve 1 adet seminer)

Alan Koordinatörü                : Doç.Dr.Hasan ŞAHAN
Program Koordinatörü         : Doç.Dr.Hasan ŞAHAN  
Programda Görev Alan
Öğretim Üyeleri                     :

Prof.Dr.Nuri ÜNAL

Doç.Dr. Selma CİVAR YAVUZ

Doç.Dr.Hasan ŞAHAN

Doç.Dr.Faik ARDAHAN

Doç.Dr.Erkan ÇALIŞKAN

Yrd.Doç.Dr.Tennur YERLİSU LAPA

Doç.Dr.Alpay GÜVENÇ

Yrd.Doç.Dr.Evren TERCAN

Doç.Dr.Abdurrahman AKTOP

Yrd.Doç.Dr.Zehra CERTEL

Yrd.Doç.Dr.Alparslan ERMAN

Yrd.Doç.Dr.Bahri GÜRPINAR

Yrd.Doç.Dr.Haluk ÇEREZ

Yrd.Doç.Dr.Mustafa ALTINKÖK

Yrd.Doç.Dr.Filiz YAYLACI

Prof.Dr.Nilüfer BALCI

Yrd.Doç.Dr.Tuba MELEKOĞLU

Doç.Dr.Y.Gül ÖZKAYA

Yrd.Doç.Dr.Asuman ŞAHAN

Doç.Dr.Adnan TURGUT

              

1.YARIYIL (GÜZ)
ZORUNLU DERSLER:


ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

5901

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

8

8

SĞE

5903

Danışmanlık

0

1

1

1

                                                                                                                                        TOPLAM          9

 

SEÇMELİ DERSLER:


ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

BSB

5001

Antrenman Bilgisi I

3

0

3

6

BSB

5003

Kinantropometri

3

0

3

6

BSB

5005

Spor Fizyolojisi

3

0

3

6

BSB

5009

Kondisyon Antrenmanı

3

0

3

6

BSB

5021

Motor Öğrenme Ve Performans Uygulamaları

3

0

3

6

BSB

5023

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretiminde İlke Yöntem Ve Teknikler

3

0

3

6

BSB

5031

Engellilerde Fiziksel Uygunluk

3

0

3

6

BSB

5033

Antrenman Bilgisi II

3

0

3

6

BSB

5035

Fiziksel Aktivite Ve Değerlendirilmesi

3

0

3

6

BSB

5037

Beceri Edinimi Ve Entegrasyonu

3

0

3

6

BSB

5039

Beden Eğitimi Ve Sporda Sportmenlik Ve Sportif Erdem (Fair Play) Eğitimi

3

0

3

6

BSB

5041

Engelli Sporcularda Yaralanmalar Ve Koruyucu Yaklaşımlar

3

0

3

6

BSB

5043

Seminer

0

1

1

4

BSB

5045

Spor Bilimleri Araştırmalarında Etik

3

0

3

6

BSB

5047

Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik

2

2

3

6

BSB

5049

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

BSB

5051

Sporda Müsabaka Analizi

3

0

3

6

BSB

5053

Antrenman ve Müsabaka Sonrası Toparlanma

3

0

3

6

BSB

5055

Sporda Yetenek Seçimi ve Performans Testleri

3

0

3

6

BSB

5057

Sporda Biyomekanik Yaklaşımlar

3

0

3

6

BSB

5059

Spor Yaralanmalarından Korunma ve Tedavi Yöntemleri

3

0

3

6

BSB

5061

Sporda Yaş-Cinsiyet Etkenleri ve Egzersiz

3

0

3

6

BSB

5063

Farklı Çevre Koşullarında Egzersiz ve Fizyolojik Adaptasyonlar

3

0

3

6

BSB

5065

Sporda Beslenme, Ergojenik Yardımcılar ve Doping

3

0

3

6

BSB

5067

Egzersiz Biyokimyası

3

0

3

6

BSB

5069

Egzersiz ve Spor Psikolojisi

3

0

3

6

BSB

5071

Öğrenme Kuramları Işığında Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

3

0

3

6

BSB

5073

Spor Kültürü ve Olimpizm

3

0

3

6

BSB

5075

Çocuklarda Hareket Eğitimi

3

0

3

6

BSB

5077

Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Nitelik Geliştirme

3

0

3

6

BSB

5079

Terapatik Rekreasyon

3

0

3

6

BSB

5081

Sporda Yönetim ve Organizasyon

3

0

3

6

BSB

5083

Sporda Pazarlama

3

0

3

6

BSB

5085

Rekreasyon Yönetimi

3

0

3

6

BSB

5087

Rekreasyon ve Liderlik

3

0

3

6

BSB

5089

Spor ve Hukuk

3

0

3

6

BSB

5091

Spor Tarihi

3

0

3

6

BSB

5093

Herkes İçin Spor

3

0

3

6

2.YARIYIL (BAHAR)
ZORUNLU DERSLER:


ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

5902

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

8

8

SĞE

5904

Danışmanlık

0

1

1

1

                                                                                                                                          TOPLAM          9

 

SEÇMELİ DERSLER:


ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

BSB

5002

Antrenman Bilgisi II

3

0

3

6

BSB

5022

Fiziksel Aktivite Ve Değerlendirilmesi

3

0

3

6

BSB

5024

Beceri Edinimi Ve Entegrasyonu

3

0

3

6

BSB

5030

Beden Eğitimi Ve Sporda Sportmenlik Ve Sportif Erdem (Fair Play) Eğitimi

3

0

3

6

BSB

5034

Engelli Sporcularda Yaralanmalar Ve Koruyucu Yaklaşımlar

3

0

3

6

BSB

5036

Antrenman Bilgisi I

3

0

3

6

BSB

5038

Kinantropometri

3

0

3

6

BSB

5040

Spor Fizyolojisi

3

0

3

6

BSB

5042

Kondisyon Antrenmanı

3

0

3

6

BSB

5044

Motor Öğrenme Ve Performans Uygulamaları

3

0

3

6

BSB

5046

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretiminde İlke Yöntem Ve Teknikler

3

0

3

6

BSB

5048

Engellilerde Fiziksel Uygunluk

3

0

3

6

BSB

5050

Seminer

0

1

1

4

BSB

5052

Spor Bilimleri Araştırmalarında Etik

3

0

3

6

BSB

5054

Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik

2

2

3

6

BSB

5056

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

BSB

5058

Sporda Müsabaka Analizi

3

0

3

6

BSB

5060

Antrenman ve Müsabaka Sonrası Toparlanma

3

0

3

6

BSB

5062

Sporda Yetenek Seçimi ve Performans Testleri

3

0

3

6

BSB

5064

Sporda Biyomekanik Yaklaşımlar

3

0

3

6

BSB

5066

Spor Yaralanmalarından Korunma ve Tedavi Yöntemleri

3

0

3

6

BSB

5068

Sporda Yaş-Cinsiyet Etkenleri ve Egzersiz

3

0

3

6

BSB

5070

Farklı Çevre Koşullarında Egzersiz ve Fizyolojik Adaptasyonlar

3

0

3

6

BSB

5072

Sporda Beslenme, Ergojenik Yardımcılar ve Doping

3

0

3

6

BSB

5074

Egzersiz Biyokimyası

3

0

3

6

BSB

5076

Egzersiz ve Spor Psikolojisi

3

0

3

6

BSB

5078

Öğrenme Kuramları Işığında Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

3

0

3

6

BSB

5080

Spor Kültürü ve Olimpizm

3

0

3

6

BSB

5082

Çocuklarda Hareket Eğitimi

3

0

3

6

BSB

5084

Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Nitelik Geliştirme

3

0

3

6

BSB

5086

Terapatik Rekreasyon

3

0

3

6

BSB

5088

Sporda Yönetim ve Organizasyon

3

0

3

6

BSB

5090

Sporda Pazarlama

3

0

3

6

BSB

5092

Rekreasyon Yönetimi

3

0

3

6

BSB

5094

Rekreasyon ve Liderlik

3

0

3

6

BSB

5096

Spor ve Hukuk

3

0

3

6

BSB

5098

Spor Tarihi

3

0

3

6

BSB

5100

Herkes İçin Spor

3

0

3

6

3.YARIYIL (GÜZ)
ZORUNLU DERSLER:


ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

6901

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

8

8

SĞE

6903

Danışmanlık

0

1

1

1

SĞE

6905

Tez Çalışması

0

5

3

21

                                                                                                                                         TOPLAM          30

4.YARIYIL (BAHAR)
ZORUNLU DERSLER:


ALAN KODU

DERS KODU

DERSİN ADI

KURAMSAL SAATİ

UYGULAMA SAATİ

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİSİ

SĞE

6902

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

8

8

SĞE

6904

Danışmanlık

0

1

1

1

SĞE

6906

Tez Çalışması

0

5

3

21

                                                                                                                                         TOPLAM          30

-Öğrenci bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders (Zorunlu + Seçmeli) alır.
-Yüksek lisans öğrencileri, ders aşamasında dönemlik en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir. (Dönemlik 30 AKTS’nin üstünde alınacak fazla kredi için Anabilim Dalı Başkanlığı, Danışman ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı gereklidir.)

 

 

Rekreasyon Ana Bilim Dalı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Koordinatörü                         :              Doç.Dr.Hasan ŞAHAN 
Programda Görev Alan Öğretim Üyeleri            :               

Doç.Dr.Hasan ŞAHANDoç.Dr.Faik ARDAHAN
Doç.Dr. Selma CİVAR YAVUZ
Doç.Dr.Erkan ÇALIŞKAN   Yrd.Doç.Dr.Tennur YERLİSU LAPAYrd.Doç.Dr.Tuba MELEKOĞLU   
Yrd.Doç.Dr.Bahri GÜRPINARYrd.Doç.Dr.Zehra CERTELYrd.Doç.Dr.Alparslan ERMAN

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI)


DERSİN
KODU

DERSİN ADI

DERSİN ÖĞRETİM ÜYELERİ

DERS
DURUMU

KURAMSAL
SAATİ

UYGULAMA
SAATİ

TOPLAM
SAAT

ULUSAL
KREDİ

KREDİ
 (AKTS)

SBE5901

Uzmanlık Alan Dersi

Danışman Öğretim Üyeleri

Z

8

0

8

0

8

SBE5903

Danışmanlık

Danışman Öğretim Üyeleri

Z

0

1

1

0

1

REK5001

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Yrd. Doç. Dr. Tennur YERLİSU LAPA

Z

3

0

3

3

6

REK5003

Rekreasyonel Hizmetlerinin Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Tennur YERLİSU LAPA

S

3

0

3

3

6

REK5005

Rekreasyon Hizmetlerinde Ekonomi

Yrd. Doç. Dr. Tennur YERLİSU LAPA

S

3

0

3

3

6

REK5007

Açık Alan Rekreasyonu

Doç. Dr. Faik ARDAHAN

S

3

0

3

3

6

REK5011

Terapatik Rekreasyon Uygulamaları

Doç. Dr. Erkan ÇALIŞKAN

S

3

0

3

3

6

REK5013

Turizm Rekreasyonu

Doç. Dr. Faik ARDAHAN

S

3

0

3

3

6

REK5015

Rekreasyonda İnsan Kaynakları Yönetimi

Doç. Dr. Faik ARDAHAN

S

3

0

3

3

6

REK5017

Rekreasyon ve Yaşam Kalitesi

Doç. Dr. Erkan ÇALIŞKAN

S

3

0

3

3

6

REK5019

Sağlık İçin Fiziksel Aktivite ve Beslenme

Yrd. Doç. Dr. Tuba MELEKOĞLU

S

3

0

3

3

6

* Yüksek Lisans öğrencileri ders aşamasında dönemlik en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.
(Dönemlik 30 AKTS’nin üstünde alınacak fazla kredi için Danışmanın önerisi, Ana Bilim Dalının onayı ve Enstitü yönetim kurul kararı olmak zorundadır.)
* Yüksek Lisans öğrencileri ders aşamasında toplam 60 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.
* Öğrenciler ders aşamasında Uzmanlık, Danışmanlık ve Seminer hariç en az 7 ders 21 saati tamamlamak zorundadır.

GÜZ YARIYILI (TEZ AŞAMASI)


DERSİN
KODU

DERSİN ADI

DERSİN ÖĞRETİM ÜYELERİ

DERS
DURUMU

KURAMSAL
SAATİ

UYGULAMA
SAATİ

TOPLAM
SAAT

ULUSAL
KREDİ

KREDİ
 (AKTS)

SBE6901

Uzmanlık Alan Dersi

Danışman Öğretim Üyeleri

Z

8

0

8

0

8

SBE6903

Danışmanlık

Danışman Öğretim Üyeleri

Z

0

1

1

0

1

SBE6905

Yüksek Lisans Tezi

Danışman Öğretim Üyeleri

Z

0

0

0

0

21

* Yüksek Lisans öğrencileri tez aşamasında toplam 60 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.

BAHAR YARIYILI (DERS AŞAMASI)


DERSİN
KODU

DERSİN ADI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI

DERS
DURUMU

KURAMSAL
SAATİ

UYGULAMA
SAATİ

TOPLAM
SAAT

ULUSAL
KREDİ

KREDİ
 (AKTS)

SBE5902

Uzmanlık Alan Dersi

Danışman Öğretim Üyesi

Z

4

0

4

0

5

SBE5904

Danışmanlık

Danışman Öğretim Üyesi

Z

0

1

1

0

1

REK5002

Seminer

Danışman Öğretim Üyesi

Z

0

2

2

0

4

REK5004

Özel Gruplarda Rekreasyon Becerileri

Doç.Dr. Erkan Çalışkan

S

3

0

3

3

5

REK5006

Rekreasyonda Güncel Pazarlama Yaklaşımları

Yrd.Doç.Dr. Faik Ardahan

S

3

0

3

3

5

REK5008

Rekreasyonda Program Geliştirme ve Planlama

Yrd.Doç.Dr. Faik Ardahan

S

3

0

3

3

5

REK5010

Rekreasyonel Eğlence Yönetimi

Yrd.Doç.Dr. Faik Ardahan

S

3

0

3

3

5

REK5012

Rekreasyon Liderlik Becerileri

Yrd.Doç.Dr.Tennur Yerlisu Lapa

S

3

0

3

3

5

REK5014

Spor Turizmi

Yrd.Doç.Dr.Tennur Yerlisu Lapa

S

3

0

3

3

5

REK5016

Rekreasyon Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar

Yrd.Doç.Dr.Tennur Yerlisu Lapa

S

3

0

3

3

5

REK5018

İstatistik

Yrd.Doç.Dr.Tennur Yerlisu Lapa

S

3

0

3

3

5

REK5020

Motor Öğrenme/Kontrol Teori ve Uygulamaları

Yrd.Doç.Dr.Alparslan Erman

S

3

0

3

3

5

* Yüksek Lisans öğrencileri ders aşamasında dönemlik en fazla 30 AKTS’lik ders alabilir.
* Yüksek Lisans öğrencileri ders aşamasında toplam 60 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.
* Öğrenciler ders aşamasında Uzmanlık, Danışmanlık ve Seminer hariç en az 7 ders 21 saati tamamlamak zorundadır.

 

 

 

GÜZ YARIYILI (TEZ AŞAMASI)


DERSİN
KODU

DERSİN ADI

DERS
DURUMU

KURAMSAL
SAATİ

UYGULAMA
SAATİ

TOPLAM
SAAT

ULUSAL
KREDİ

KREDİ
 (AKTS)

EOD6301

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Z

4

0

4

0

5

EOD6303

Yüksek Lisans Danışmanlık

Z

0

1

1

0

1

EOD6305

Yüksek Lisans Tezi

Z

0

0

0

0

24

* Yüksek Lisans öğrencileri tez aşamasında toplam 60 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.

BAHAR YARIYILI (TEZ AŞAMASI)


DERSİN
KODU

DERSİN ADI

DERS
DURUMU

KURAMSAL
SAATİ

UYGULAMA
SAATİ

TOPLAM
SAAT

ULUSAL
KREDİ

KREDİ
 (AKTS)

EOD6402

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

Z

4

0

4

0

5

EOD6404

Yüksek Lisans Danışmanlık

Z

0

1

1

0

1

EOD6406

Yüksek Lisans Tezi

Z

0

0

0

0

24

* Yüksek Lisans öğrencileri tez aşamasında toplam 60 AKTS’yi tamamlamak zorundadır.

Sayfa Özeti: Yüksek Lisans Programı

Sayfa Açıklaması: AKdeniz Üniversitesi Besyo Yüksek Lisans Programı

Anahtar Kelimeler: