Akdeniz Üniversitesi
logo
anasayfakurumsalprogramlarımızakademik kadrolisansüstü eğitimkordinatorlükleriletişimenglish


YÜKSEKLİSANS PROGRAMI

Programa Kabul Şartları : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Spor Akademisi ile Tıp Fakültesi mezunları kabul edilir.

Gerekli Kredi Miktarı :
En az 21 kredi, 7 adet ders ve 1 adet kredisiz seminerden oluşur.
Program Koordinatörü :
Yrd.Doç.Dr. Alpay GÜVENÇ

Programda Yer Alan Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Nilüfer BALCIProf.Dr.Nuri ÜNAL
Prof.Dr.Semih GÜRDoç.Dr.Y.Gül ÖZKAYA
Doç.Dr.Hakan YAMANDoç.Dr.Merter ÖZENCİ
Yrd.Doç.Dr.Adnan TURGUT Yrd.Doç.Dr.Alparslan ERMAN
Yrd.Doç.Dr.Filiz YAYLACI

I. YARIYIL

DERS KODUSTATÜSÜ DERSİN ADI KREDİSİ ECTS
61501501 (S)Antrenman Bilgisi I 2.2.3 6
61501503(S) Kinantropometri 2.2.3 6
61501505 (S)Spor Sakatlıklarında Rehabilitasyon2.0.2 4
61501507
(S) Spor Fizyolojisi1.2.2 4
61501511 (S) Biyomekanik Araştırma Yöntemleri 2.0.2
6
61501513 
(S) Beden Eğitimi ve Sporda Gözlem ve Değ. 2.2.3
4
61501515  
(S) Sporcular için Matematiksel Yöntemler 2.0.2 
4
61501517      
(S) Zihinsel Engelli Çocuklar için Bed. Eğt.ve Spor 2.2.3 5
61501519 
(S) Kalp Hastalıklarında Spor ve Egzersiz 1   
2.0.2   
4
61501521 
(S) Kondisyon Antrenmanı2.0.2 
6
61501523    
(S) Özel Durumlarda Egzersiz Programları1.2.2
5
61501525  
(S) Beden Eğt. ve Sporda Özel Öğr. Yöntemleri
2.0.2  
6
61501527
(S)Etkili Öğretim Stratejileri ve Öğretim Modelleri2.2.3   
5
61501591
(Z) Danışmanlık 0.1.0  
5
TOPLAM 
3170


II. YARIYIL

DERS KODU STATÜSÜ 
DERSİN ADI KREDİSİ ECTS
61501504 (S) *Biyomekanik2.2.36
61501506 (S)**Antrenman Bilgisi II2.2.36
61501508 
(S) Sporda Fizyolojik Perf.Ölçümü ve Değerl. 2.2.3 
7
61501510
(S) Değişik Spor Tekniklerinin Biyomekanik Analizi 2.0.2 6
61501512 (S) Bazı Sporların Fizyolojik Profillerinin Analizi 2.0.2 6
61501514 
(S) ****Hastalıklar ve Egzersiz2.0.2 
5
61501516   
(S) SeminerKredisiz 6
61501518 
(S) Kineziyoloji ve İskelet-Kas Biyomekaniği 4.0.4 
5
61501520 (S) Motor Kontrol2.0.2 
4
61501522 
(S) Eğitimde Program Geliştirme 2.2.3 5
61501524 
(S) Beden Eğt. ve Sporda Özel Öğretim Yönt.II 2.2.3 5
61501526
(S) ***Kalp Hastalıklarında Spor ve Egzersiz II 2.0.2 
5
61501592    
(Z) Danışmanlık 0.1.0 
5
TOPLAM 
29  
71
GENEL TOPLAM 60
141

NOT : Öğrenciler diğer Enstitülerde okutulmakta olan yüksek lisans derslerinden danışmanın uygun göreceği en çok 6 (altı) kredilik ders alabilirler.
* Biyomekanik dersinin ön şartı, Biyomekanik Araştırma Yöntemleri dersidir.
** Antrenman Bilgisi II'nin ön şartı, Antrenman bilgisi I dersidir.
*** Kalp hastalıklarında spor ve egzersiz II dersinin ön şartı, Kalp Hastalıklarında Spor ve Egzersiz I dersidir.
**** Hastalıklar ve Egzersiz dersinin ön şartı, Özel Durumlarda Egzersiz Programları dersidir.
Dersin Statüsü: (S) seçmeli

Sayfa Özeti: Yüksek Lisans Programı

Anahtar Kelimeler: